הדמיות חוץ


הדמיות חוץ מציגות באופן מוחשי וריאליסטי את התוצאה הסופית של עיצוב ותכנון המבנה.
הדמיית חוץ מאפשרת לראות את מבנה הפרויקט ואת השתלבותו בסביבה החיצונית.
בהדמיות חוץ ריאליסטיות ניתן לראות את השתלבות החומרים, הצבעים יחד.